Okolní příroda

Autor: editor <(at)>, Téma: Záhornice dnes, Vydáno dne: 12. 07. 2007

Záhornice se stala součástí Natury 2000.

http://www.naturfoto.cz/

Natura 2000 je soustava chráněných území, která jsou významná v EU. Jejím cílem je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit na území EU prostřednictvím  vzájemného sladění zájmů ochrany přírody s hospodařením v takových lokalitách.

Záhornice je součástí oblasti ochrany ptactva Rožďalovické rybníky. Oblast se rozkládá na 6115 ha. Nejdůležitější druhy  ptáků pro tuto oblast jsou Jeřáb popelavý ( je zde jedno ze čtyř míst v republice kde hnízdí) a Moták pochop kteří jsou vázáni na rákosiny rybníků a přilehlé louky. Dále se zde vyskytuje dalších 31 evropsky chráněných a 40 významných druhů pro Českou republiku. Oblast využívají i tažní ptáci jako zastávku na dlouhé cestě. Oblast Rožďalovických rybníků leží na pomezí Jičínska a Nymburska mezi Kopidlnem, Libání,Rožďalovicemi, Dymokury a Městcem Králové.

Některé druhy ptáků a rostlin které zde můžete potkat:
Bukač velký,Bukáček malý,Chřástal vodní,kropenatý a malý,Rákosník velký,Slavík modráček,Moták pochop,Jeřáb popelavý,Čáp černý, strakapoud prostřední, datel černý,lelek lesní,Lejsek bělokrký, Luňák hnědý a červený., Včelojed lesní, Orel mořský.
Kosatec sibiřský,mečík střecholistý,Áron plamatý,prstnatec májový, vstavač vojenský a nachový, Kruštík polabský.

 

Naučná přírodovědná stezka Pustý rybník u Dymokur

 

Rybníky v okolí Záhornice
Oblast severně od Labe bývala odedávna poseta rybníky. Byly doby, ve kterých platila za jeden z nejvodnatějších krajů české země. 15km od Záhornice se rozkládal rybník Blato o rozloze 996 hektarů, který byl definitivně zrušen na konci 18.st. (Pro srovnání , největší český rybník současnosti Rožumberk má rozlohu 720 hektarů.) Z rybníků které se nacházeli v těsné blízkosti Záhornice  můžeme jmenovat rybník Podkopecký, Záhorský, Limburský, Jezírko, Skupa, Peroutka.
Jaké změny se udály v průběhu posledních tří století na Záhornickém a Štitárském potoce můžete vidět na těchto dvou mapách:
Před rušením velkých rybníků
Dnešní stav