Svátky které už neslavíme.

Autor: editor <(at)>, Téma: Záhornice dříve, Vydáno dne: 27. 06. 2007

Boží tělo -  velký náboženský svátek probíhající v neděli při Záhorské pouti. Po vesnici šel průvod v čele s panem farářem, nad kterým nesli muži nebesa. (Ne každý měl to štěstí nebesa nést a byla to tedy velká čest). Před farářem chodili děvčata v nových šatech (družičky) a chlapci (mládenci) a házeli mu pod nohy okvětní lístky na oslavu cesty Ježíše do Jeruzaléma ,kde mu lidé házeli pod nohy palmové listy. Celý průvod prošel vesnici a pomodlil se u  tzv. oltáříčků  (stůl na kterém byl postaven svatý obrázek ozdobený záclonkou a květinami)

Jeden oltáříček byl U Zemanů (budova bývalého JZD), druhý u sochy panenky Marie (vedle krámu) a třetí  u sochy (u školy). Průvod končil v kostele.

Mariánské svátky – na Marii, nesmělo se nic dělat , jinak by schromly ruce.

Velikonocům předcházela  
      Prázdná neděle
      
Krásná neděle
     
Družebná nedělě – domlouvali se svatby
     
Kejchavá neděle
     
Smrtelná neděle – házela se smrtka do vody a vítalo se jaro.
     
Květná neděle -    Hospodáři si nechali v kostele posvětit kočičky, které pak zapichovali na kraj pole. Bbyla prý pak dobrá úroda. V kostele se zpívali Pašije – písně oslavující Ježíše.
     
Škaredá středa
     
Zelený čtvrtek - Zpívali se Pašije a při „gloria“  odletěli zvony do Říma. Muzikanti přestali hrát a v kostele se jen zpívalo, v poledne zvony nahradili mládenci s rachtačkami.
     
Velký pátek
     
Bílá sobota   při zpěvu Pašijí se při „gloria“ se vrátili zvony z Říma a večer byl průvod na oslavu vzkříšení.
     
Hod boží velikonoční